سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
نویسندگی